Προστέθηκαν νέες φωτογραφίες

Προστέθηκαν νέες φωτογραφίες

A beautiful season ended yesterday for Villa Plori. We met wonderful new people and were so happy to see old friends again!
We cannot thank you enough for the support! We wish you a beautiful winter and all the best for you and your families!
See you next summer…we ‘ll try to be fresh and renewed when we meet again!

www.facebook.com/villaplori/photos/a.66012052...